Nasza grupa

Grupa Odnowy w Duchu Świętym w parafii św. Edwarda w Pruszkowie zawiązała się z inicjatywy ks. Proboszcza Roberta Kamińskiego, w piątek 13 listopada 2015 r. po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO), które rozpoczęły się 14 września. Dokładnie dwa lata później, 13 listopada 2017 r. została rozeznana nazwa: Posłuszni Panu. Grupa liczy ok. 20 osób w różnym wieku.

Liderką grupy jest Ola, wybrana w listopadzie 2016 na dwuletnią kadencję. W styczniu 2019 grupa ponownie wybrała Olę na liderkę. Będzie ona sprawować tę funkcję jeszcze przez kolejne 2 lata.

Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz Robert Kamiński.