Nasz charyzmat

Pierwszym rozeznanym charyzmatem naszej grupy jest słuchać Słowa Bożego, rozważać je, zachowywać i wypełniać tak jak czyniła to Maryja. Chcemy tak jak Ona swoim słowem i życiem zawsze wskazywać na Jezusa, na posłuszeństwo Jemu i jego nauczaniu, a zwłaszcza przykazaniu miłości.

Oddajemy się Jej w opiekę, chcemy by modliła się o Ducha Świętego dla nas, na którego działanie pragniemy się nieustannie otwierać i tak jak Ona całkowicie poddać nasze życie Jego prowadzeniu.
Chcemy iść za Jej słowami:
” Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie” (J 2, 5)
i jak Maryja mówić Bogu „tak” podejmując posługi, do których nas Bóg powoła.